smelallico

About

מערכת מובנת של עידוד עובדים. בנות לוקחות טיפ מלקוחות באופן אישי. יעד עדיפות של סוכנות הליווי ישראל עיסוי אירוטי בבת ים – צור בנות עם עבודה הגונה עם רווחים משמעותיים, וגברים מעוניינים לספק שירותים ישירות לנכסים הטובים ביותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות לעשות שותפות ארוכה, שתחמם הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בסדר הנערה, מכיוון שעלויות ההתנחלות נופלות בדיוק על חשבון הדגם. העלות הממוצעת של בית יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.

Socials

Articles