diagleefaldich

About

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים נוחים לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שהתשלום עבור דיור נופל על כתפי העובד. העלות המשוערת של דירות יומיות בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של ילדה. העובדים משאירים את ההטמחים מלקוחות לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי – הפוך עובדים למשרה טובה עם הכנסה טובה, ולגברים עשירים מעניקים לשירותים ברמה טובה יותר. באופן בלעדי שיטה זו נותנת את הכוח לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.

Socials

Articles